18 augustus 2015.

.... terug naar hoofdpagina Giel Smeets ....
Email: stuur een mail

Aansprakelijkheid
Wie het risico neemt moet de eventuele schade dragen.
Geen solidariteit maar verzekering.


Doel Inleiding:
natuurrecht versus Nederlands recht
Beschouwing.
aansprakelijkheids-
verzekering
Advocaten Slachtofferloze delicten Politie en recherche


Hoe meer de staat regelt hoe minder de mensen zelf regelen.

Natuurrecht werkt beter dan wet.
Natuurrecht op de eerste plaats, Nederlands recht op de tweede plaats, aanvullend.
Verlos ons van juridische haarkloverijen.


Voorbeeld mountainbiker:
Citaat
Gelderlander 5 oktober 2013
Werkstraf voor man die fietser doodreed
door Laura Speelziek
ARNHEM - De Arnhemmer die vorig jaar een ongeluk met dodelijke afloop op de Posbank veroorzaakte, is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. Ook kreeg hij een rijverbod van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, opgelegd.
De man (27) kwam in september vorig jaar op de kruising van de Kluizenaarsweg en de Boerenallee in botsing met een Arnhemse mountainbiker (44). De fietser werd door de lucht geslingerd en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.
De verdachte was afgeleid door de thermometer op zijn dashboard. Naar eigen zeggen had hij geen haaientanden, voorrangsbord of ander verkeer gezien door de zon. "Toen ik opkeek, was het al te laat." Hij schepte de mountainbiker, die van rechts kwam, met ongeveer vijftig kilometer per uur.

Einde citaat

Samenvatting en commentaar:
Een auto nadert een voorrangskruising van twee boswegen, met weinig zicht.
Hij kijkt links: niets, rechts: niets, links: niets, dus: toe maar. Dan komt van rechts een mountainbiker met 50 km/h van de helling. Hij knalt tegen de auto en is dood.
De veroordeelde automobilist had in beroep moeten gaan tegen zijn taakstraf.

Nederlands recht
De rechter was gauw klaar en heeft rechtgesproken. De fietser had voorrang. De automobilist kreeg een werkstraf en twee jaar rijverbod.

Natuurrecht
Volgens natuurrecht heeft de automobilist geen schuld. Hij was voorzichtig. Wat hem overkwam kan iedereen overkomen.
Volgens het natuurrecht is de mountainbiker schuldig omdat hij te veel risico heeft genomen. Hij heeft daardoor de automobilist ernstige vooral geestelijke schade toegebracht.
De voorrangsregels van het Nederlands recht hebben de mountainbiker onvoorzichtig gemaakt. Het was beter geweest als er geen voorrangsregels bestaan hadden, dan was de mountainbiker voorzichtig geweest.
Dit is dus een voorbeeld van het falen van Nederlands recht.

Voorbeeld cobrahouder:
"Man gewond door beet van eigen cobra."
Het Havenziekenhuis heeft antigif gemaakt. De man wordt in het ziekenhuis behandeld. Zijn toestand is zorgwekkend."
Wie betaalt dat?

Nederlands recht:
Iedereen is verplicht verzekerd voor medische behandeling. Dus geen probleem. De vraag of de cobraliefhebber de eventueel nodige vergunningen had en of hij de voorgeschreven regels heeft overtreden is niet aan de orde.
Dit is dus een voorbeeld van schadelijke uitwerking van staand recht. Het is niet redelijk dat de man die het risico genomen heeft niet met de financiële consequenties wordt geconfronteerd. Er gaat geen preventie van uit.

Natuurrecht:
Wie het risico genomen heeft moet het in zijn portemonnaie voelen als er iets fout gaat.
De ziektekostenverzekeraar moet de kosten op hem of zijn verzekering verhalen. Dat is eerlijk.
Zijn aansprakelijkheidsverzekering zal een hogere premie moeten eisen. Daar gaat preventie van uit.

koperdieven. Als hij koper gestolen heeft uit een loods, of een koperen standbeeld heeft omgesmolten dan kan hij veroordeeld worden tot herstel van de schade. Heeft hij grote schade veroorzaakt door het treinverkeer te ontregelen dan kan hij niet meer de schade herstellen. Dan betaalt de brave burger het herstel. Oplossing: iedereen is verplicht tot aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar betaalt het herstel en de schadeclaims van de treinreizigers en de ziekenhuiskosten van de evedntuele slachtoffers. (Dus niet door de ziektekostenverzekering, maar door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar) De aansprakelijkheidsverzekeraar zal de premie verhogen en de dief zal voortaan wel uitkijken want na meerdere gevallen zal hij geen verzekering meer kunnen afsluiten en wordt hij persoonlijk aansprakelijk. De rechter hoeft niets meer te doen. De verzekeraars nemen maatregelen.
naar paginabegin


Inleiding
Nederlands recht versus natuurrecht


Nederlands recht

Het parlement bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer
Het parlement maakt de wetten die we geacht worden te kennen en die door de rechters toegepast worden
Synoniemen:
- Nederlands recht
- positief recht
- vigerend recht
- objectief recht
- geldend recht
- staand recht
- lex lata
- de wetten
Nederlands recht is niet hetzelfde als rechtvaardigheid. Overheden en dictaturen kunnen Nederlands recht maken dat in onze ogen onrechtvaardig is.
De wetten zijn talrijk, onbegrijpelijk, ze spreken elkaar tegen, moeten elk wissewasje gewijzigd worden en bereiken voor de een wat voordeel en voor de ander evenveel nadeel.
Of bijvoorbeeld de verkeersregels. Fijn dat je zo vaak voorrang hebt. Jammer dat je even vaak voorrang moet geven .

Natuurrecht
Natuurrecht is het recht dat niet uit de wil van de overheid voortkomt. Het natuurrecht zit in de mens zelf. Het natuurrecht is onder andere door Hugo de Groot beschreven.
Synoniemen:
- natuurrecht
- ethiek
- redelijk recht
- redelijkheid
- gezond verstand
- lex naturae
- ius naturale
Natuurrecht is niet helemaal hetzelfde als rechtvaardigheid.
Natuurrecht omvat ook empathie, maar de rede kan de empathie overwoelen. Bijvoorbeeld uit zelfbehoud.
Het natuurrecht zijn de regels en beginselen die voor alle mensen gelden, omdat ze voortvloeien uit het verstand, zoals dat bepalend is voor de menselijke natuur.
Het natuurrecht is eenvoudig: Zorg goed voor jezelf, je vrouw en je kinderen, je buren, het hele volk, de zwakkeren, het algemeen belang, de hele mensheid, de wereld, de toekomst, het milieu en de dieren.
Natuurrecht beoordeelt in redelijkheid of iemand voorzichtig en beleefd is om anderen niet te hinderen of te schaden.
Anderen, dat is de evennaaste, en uitgebreid in de reikwijdte het algemeen belang.
En uitgebreid naar de toekomst, het milieu. Voor onze kleinkinderen.

naar paginabegin


Beschouwing.
Natuurrecht

De dierenwereld ontwikkelt in de evolutie stapsgewijs de empathie en de vaardigheden en tenslotte het verstand om het nageslacht een goede start te kunnen geven.
Een kikker bijvoorbeeld heeft niets van dat alles. Hij deponeert zijn eitjes in schoon rustig warm water en gaat weg.
Bij het roodborstje, de haas en de hamster zorgt het vrouwtje voor de jongen. Er bestaat empathie, liefde en zorgzaamheid.
Mussen, eenden en ooievaars en andere vogels vormen tijdelijke of permanente paren. Daarvoor hebben daar ook de mannetjes iets van trouw, liefde, empathie ontwikkeld. De mannetjes zijn ook zorgzaam.
Bij zoogdieren is paarvorming vaak niet zo nodig, maar voor de mens wel. Het kind heeft vele jaren verzorging nodig om de hoog ontwikkelde lichaam en geest te laten rijpen tot zelfstandigheid.
Zo is het natuurrecht ontstaan. De mens wordt beoordeeld op zijn natuurlijke daden. Is hij zorgzaam, voorzichtig, beschermend, redelijk, effectief, beleefd, empathisch?
Omdat dit uit de evolutie stamt voelt de mens zich gelukkig en tevreden en gezond als hij de natuurwetten volgt. Natuurrecht geeft het gevoel van vrijheid. De mens mag handelen zoals hij zelf voelt dat hij goed doet.
Een mens voelt zich geestelijk gezond bij de gedachte: "Ik doe niemand tekort."

Het lijkt dat natuurrecht verschilt bij de verschillende volken en culturen. Echter, als de rede zich ontwikkelt zal het resultaat hetzelfde moeten zijn. Vergelijk het gezegde: Als de mensen elkaar volledig zouden begrijpen dan zouden ze het allemaal eens zijn.

Goede bedoeling is niet het zelfde als redelijkheid. Met goede bedoeling kunnen verkeerde daden gedaan worden en onredelijke wetten gemaakt worden.

Nederlands recht
Het nut van Nederlands recht.
De primitieve mensen werden soms door natuurrampen getroffen. Bijvoorbeeld overstromingen. Dan ontwikkelde zich het idee om in gezamenlijke actie de veiligheid te vergroten. Een dijk moet over de gehele lengte sterk zijn en iedereen moet mee helpen. Er worden afspraken gemaakt dat iedereen in geld of in natura bijdraagt en dat enkelen de dijken zullen bouwen en onderhouden. Die afspraken zijn de voorlopers van de wetten, afspraken door de mensen zelf gemaakt.
In grotere zaken worden de wetten om praktische redenen gemaakt door een volksvertegenwoordiging. Het parlement.

Zinvolle Nederlandse wetgeving


Natuurlijk is er veel zinvolle wetgeving in Nederland. De wetten bieden naar best vermogen bescherming tegen rampen. Daarvoor is natuurwet niet toereikend. Ook voor de toekomst en voor onze kinderen en kleinkinderen een goed leven te gunnen is wetgeving nodig.
Zorg voor:
Dijken
Milieu
Veiligheid
Volksgezondheid, lichamelijk en geestelijk
En andere.

Zinloze Nederlandse wetgeving


Belangenbehartiging
De democratie ontstaat. Democratie is de tiranie van de meerderheid over de minderheid. Als de zwakkeren in de meerderheid zijn zullen ze door sociale wetten zich vermeerderen. Een grotere meerderheid gaat minder belasting betalen. Zo werkt de democratie zichzelf ten gronde. Evolutie is het tegengestelde van democratie. Evolutie blijft eeuwig. Democratie is in 2060 uitgestorven ten gunste van de stammenoorlogen.
Het volk beslist, democratie. Helaas is het volk nooit in staat om 2 generaties verder te kijken en wil het volk, of een bepaalde groep uit het volk in het hier en nu iets voor zich zelf bereiken. Dat is dus voor de korte termijn soms goed voor hun, maar later is het voor iedereen fout.
Verpleegsterssalaris, voorbeeld
Het is maar de vraag of belangenbehartiging aanleiding heeft gegeven tot effectieve wetten.
Zo lieten de verpleegkundigen bij wet vastleggen dat ze het salaris van gediplomeerde verpleegkundige uitbetaald zouden krijgen ook als ze minder gekwalificeerd werk deden. Oke, dat was leuk voor verpleegsters van toen, maar niet leuk voor degenen die dat direct of indirect moesten en moeten betalen. Echter enkele jaren later solliciteerden werkeloze verpleegkundigen in ons verpleeghuis waar ze wel tegen ziekenverzorgstersalaris wilden werken. Jammer, het ging niet door. De wet verbiedt het lagere salaris en het COZ, Centraal Overleg Ziekenhuiskosten verbiedt verpleegsters te benoemen op ziekenverzorgersfuncties, te duur. Zo heeft men zich zelf de das omgedaan en betekent de goedbedoelde(?) wet niet meer dan een hinderlijke bepaling waar niemand voordeel van heeft.
Bejaardenhuizen sluiten
In de jaren '70 ontstond de wet op de bejaardenoorden. Het oude bejaardenhuis moest voortaan gaan voldoen aan allerlei eisen. Veel huizen moesten dicht, en ook de talloze pensions, waar een goedwillende dame enkele bejaarde buurtbewoners en kennissen hun oude dag verzorgde.
Dus in de jaren '70 werden bejaardenhuizen duur gemaakt.
Nu moeten bejaardenhuizen afgebroken worden omdat ze te duur zijn.
Samenwonen. Samenwoonstraf
Tientallen jaren heeft onze regering het samenwonen gestraft met meer belasting betalen en minder uitkering krijgen. Daarmee hebben ze de mensen uit elkaar gejaagd de eenzaamheid in. Nu predikt Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, dat de omgeving de zorg voor de naasten moet overnemen. Als men eerder de mensen financieel had gestimuleerd en niet gestraft om samen te gaan wonen dan was er veel minder eenzaamheid geweest en zou er nu minder dure hulp nodig zijn.
Samenwonen 2 Als iemand een hulpbehoevende bejaarde in huis wil nemen om voor hem te zorgen dan wordt de bejaarde gekort in zijn AOW. Dat is stompzinnig, omdat de hulp in huis opnemen veel geld bespaart aan de overheid
Woning- en huurwet. Nederland heeft met zijn wetten de woonmarkt verziekt. Door de huurbescherming wilde niemand meer investeren in huurhuizen. En door de woningbouwverenigingen sociaal te maken werden feestvierders beloond.
Feestvierende pubers.
De pubers die elk weekend € 30 in de uitgaanscentra verteerden krijgen spoedig een huurwoning met huurtoeslag tot sint Juttemis omdat ze arm zijn en zielig door hun gehoorschade.
De brave pubers zijn ijverig en sparen zoveel mogelijk. Als ze volwassen zijn hebben ze al een begin van financiering voor een huis. De ouders die in hun puberteit ook al gespaard hadden en nu hun huis al bijna afbetaald hebben lenen een gedeelte. Met 60% hypotheek erbij kan een huis gekocht worden.
Helaas zijn de feestvierende pubers toenemend in de meerderheid omdat ze eerder een kind krijgen.
In België en Duitsland zijn huurhuizen en koophuizen beter en goedkoper.
Alcohol.
Er is en leeftijdsgrens voor alcohol. De supermarkten moeten de wet controleren. Elke puber heeft vriendjes of ouders (die vol trots vertellen dat ze zelf ook wel dronken geweest zijn) die de alcohol voor hun halen. Daarmee kunnen drinkende pubers opscheppen tegen hun vriendjes. Het is stoer.
Als alcohol 100 jaar vrij geweest zou zijn zouden we er beter aan toe geweest zijn.
We hebben elkaar afgeleerd wat zich moeizaam in de evolutie ontwikkelde": een nestje bouwen. Dat hoeft niet meer. Wie het minste aan zijn toekomst bouwt krijgt het eerste een huis. De psychologische bijwerking is dat pubers de zin van het leven niet meer inzien en depressief en suicidaal en alcoholisch worden. Want verantwoordelijkheid voor je toekomst, een nestje bouwen, met je trouwe geliefde, dat geeft motivatie en levenslust. Dat is wat de huidige pubers moeten missen. Wat de jeugdzorg, en de politie en de onderwijzers moeten genezen, dat is door de woningwetten veroorzaakt.

Voorbeeld, voorrang in het verkeer.
Toen de kippen nog op straat liepen bedachten ambtenaren een voorrangsregel voor het geval dat twee (van de totaal 25) auto's tegelijk op een kruispunt zouden komen. De auto van rechts kreeg voorrang. Als er een botsing zou komen kon de rechter kijken welke auto van links gekomen was en die was dan de schuldige.
Maar, de regel had tot gevolg dat een van de twee, de van rechts komende, niet meer de plicht had voorzichtig te zijn. Zoals het natuurrecht voorschrijft. Dus meer kans op ongelukken.
Volgens het natuurrecht moeten beide chauffeurs voorzichtig zijn. Bij een botsing kijkt de rechter wie er schade aan zijn voorbumper heeft en die is de schuldige want die heeft te hard gereden. Maar zo'n eenvoudige oplossing kunnen ambtenaren en politici niet bedenken.

Een kleuter wordt geleerd dat hij voor het rode stoplicht moet wachten. Ook al zijn er geen auto's en geen fietsen, hij staat domweg naar dat lampje te kijken tot het uit gaat. Hij vraagt waarom dat moet. Moeder kan hem het niet uitleggen. "Het mag niet." "Waarom mag dat niet?" Geen antwoord. Zo wordt het kind de logica al jong afgeleerd.

Ander voorbeeld van flauwekulwetgeving.
Als we 's zondags wandelden, (Horn 1938,) dan kwamen we af en toe langs een huis met een bordje "Onbewoonbaar verklaarde woning." Als kind kon ik dat niet begrijpen. Het huis is onbewoonbaar en toch wonen er mensen in. Maar mijn vader legde mij de betekenis uit. Er was een woningwet en de huizen moesten spouwmuren hebben en aparte slaapkamers en een aantal voorzieningen. overheidsbemoeienis met de volkshuisvesting in Nederland.
Die voorzieningen zouden er zonder wetgeving ook wel gekomen zijn. Met een beetje welvaart il niemand meer in zijn alkoof slapen. Er zijn landen zonder woningwetten en als daar enige welvaart komt komen daar nu toch slaapkamers en badkamers en spouwmure.
Er is een fout gemaakt. De woongelegenheid werd in natura verstrekt. De woningen werden aan de mensen toegewezen. Daarmee heeft de staat afhankelijk gedrag beloond. En degenen die zelf de verantwoording voor hun onderdak genomen hebben werden gestraft. Zo is er een afhankelijk volk gecreëerd van mensen die menen dat de staat wel voor hun zal zorgen.
Nu zijn we 100 of 150 jaar verder en constateren we dat de goede zorg van de wieg tot het graf door de staat onbetaalbaar is. Na zoveel generaties menen we dat we overal recht op hebben.

Door Nederlands recht voelt men zich vaak (min of meen terecht) betutteld. Het is moeilijk aan te leren omdat men het vaak onlogisch vindt. Het theoretisch rijexamen bestaat uit twee delen en intelligente studenten hebben er problemen mee.
Ineffectief, hinderlijk, bekeuringen, kort gedingen, slachterofferloze delicten die strafbaar zijn. Waarom?

Dit is een reactie op “Verdieping”, “Google, het recht om vergeten te worden.”
Het Europese hof van Justitie oordeelt dat mensen het recht hebben vergeten te worden. Weer zo’n vriendelijk klinkende boodschap waaraan Jan en Alleman RECHT kan ontlenen. Een uitspraak bedoeld om de vruchteloze privacydiscussie op gang te houden en om rechters bezig te houden voor brood op de plank.
Het hof stelt nauwelijks grenzen waarbinnen gegevens verwijderd moeten worden. (Een wethouder die vijftien jaar geleden fraudeerde kan die zoekresultaten niet zomaar laten verwijderen.) Dus moet Google nu alles, behalve over wethouders, gaan verwijderen? Google gaat bepalen wat wel weg moet en wat niet. Dat zal Google nooit goed kunnen doen, dus werk voor de rechters.
“Kan mijn dronken hoofd van Facebook?” Nee, laat maar lekker staan. De preventie is niet drinken. Dan heb je ook geen privacy nodig.

naar paginabegin


Aansprakelijkheidsverzekering
De overheid moet iedereen verplichten een aansprakelijkheidsverzekering te nemen.
De redelijke mens is verantwoordelijk voor zijn daden. Als zijn daden, bedoeld of onbedoeld, legitiem of verboden, schade veroorzaken moet die schade betaald worden.
Wie moet de schade betalen? Hij of zijn buurman?
Het is logisch dat hij de schade betaalt. Dat is het natuurrecht.
Omdat de schade onverwacht groot kan zijn is nodig dat iedereen een aansprakelijkheidsverzekering heeft. Dat hoeft niet veel te kosten. Tenminste als je voorzichtig bent, als er niet geclaimd wordt.
In het geval dat er geclaimd wordt zal de verzekeraar andere afspraken maken voor de toekomst: Bonus-maluskorting afnemen, premie verhogen of voorzorgmaatregelen opleggen.
De overheid moet zich er asjeblief niet mee bemoeien. De verzekeraars moeten zorg op maat kunnen bieden en rendabel kunnen werken.

Tegenwoordig proberen we alles met wetten te regelen en komen er steeds meer regels bij. Dat is niet effectief.
Neem het voorbeeld van de bijtende hond. De pitbull is als ras verboden. Hoe zit het met de bastaard? En bestaan er geen pitbulls die als puppy bij een brave baas gekomen zijn en lief zijn. Moeten die ook afgemaakt worden? En wie voorkomt dat kwaadwillenden een boxer of een terrier vals gaan maken? Wie gaat alles controleren?
Je kunt dat niet regelen. Leg de verantwoording bij de baas en in het vervolg op ongelukken zal de verzekeraar hem wel onder controle houden.

Als iedereen behalve zijn identiteitsbewijs en zijn belastingnummer ook een aansprakelijkheidsverzekering heeft kan de belasting en de ziektekostenpremie omlaag en hebben advocaten en rechters minder of in ieder geval prettiger werk.

slachtofferhulp.
De complete aansprakelijkheidsverzekering is een vorm van slachtofferhulp.
Schuldvraag en wetsovertredingen zijn niet belangrijk. Er moeten minder slachtoffers komen en slachtoffers moeten meer genoegdoening krijgen.

De brave burger
De brave burger betaalt minder premie.
De brave burger gaat ook minder belasting en minder ziektekostenpremie betalen.

De brokkenmaker
De brokkenmaker krijgt moeilijkheden met zijn verzekeraar die zijn winst ziet verdampen..
De brokkenmaker zal voorzichtiger worden.

naar paginabegin


Werk voor advocaten.
Ziektekostenverzekeraars.

De wetgeving moet veranderd worden. In plaats van de vele verboden en vergunningen komt de eenvoudige regel dat de risiconemer voor de schade verantwoordelijk is. Wie anders?
Omdat de schade onverwacht groot kan worden is een aansprakelijkheidsverzekering voor iedereen verplicht.
De schadeclaimadvocaat kan zich direct melden bij de risiconemer. Als die laatste vindt dat hij ten onrechte beschuldigd wordt kan hij alsnog naar de rechter stappen.
In de bestaande situatie met het Nederlands recht is het moeilijker. De vraag of de risiconemer een wet overtreden heeft is niet gemakkelijk te beantwoorden. Nu is het de andere partij die naar de rechter moet.
Voorbeelden:
In het geval van de hond die gebeten heeft:
Nederlands recht

De schadeclaimadvocaat zal de regels bestuderen en hopen dat de hondenbaas een regel heeft overtreden.
Het slachtoffer of zijn advocaat moet naar de rechter met het risico dat de claim wordt afgewezen en men nog meer geld kwijt is.
Natuurrecht

De risiconemer, hondenbaas, krijgt een advocaat aan de deur die op grond van natuurrecht schadevergoeding eist. Nu echter is het de hondenbezitter die naar de rechter moet om aan te tonen dat de schade niet het gevolg is van zijn handelen.
De ziektenkostenverzekeraars en de cobra

Het geval van de cobra die gebeten heeft:
Nederlands recht

De ziektekostenverzekeraars zullen volgens Nederlands recht alles betalen.
Dat vinden ze prima. Ze hopen dat er nog maar veel cobra's geïmporteerd worden en dat er nog veel gebeten wordt. Dat verhoogt hun kosten, de premie, hun omzet en winst voor de aandeelhouders.
Natuurrecht

De ziektekostenverzekeraar onderzoekt zijn geweten en constateert dat het niet eerlijk is de brave voorzichtige premiebetaler te laten opdraaien voor het risicogedrag van de veroorzakers.
De maatschappelijk betrokken ziektenkostenverzekeraar wil graag een signaal geven om de mensen bewust te maken van wat ze soms aanrichten.
Hij verhaalt de kosten op de aansprakelijkheidsverzekering van de cobrahouder. Die zal dat in zijn portemonnaie merken en dat werkt preventief.Voorbeeld, hond
Bij een boottochtje ontmoette ik een jonge man (30 â 40 j.) die moeizaam met een rollator liep.
Op mijn vraag antwoordde hij dat een herdershond hem bij zijn broekspijp van de fiets getrokken had. Het stuur sloeg om en hij viel met zijn rug op het stuur met onherstelbare schade aan zijn wervelkolom.
U en ik betalen de operatie en de verdere kosten.
De ziektekostenverzekeraar moet de kosten verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de hondenbaas.
Hij is voor zijn hele leven patiënt. Hij kan nog wat administratief werk doen maar moet inkomen missen.
De eigenaar van de hond kan een opperbeste brave man zijn die geen benul heeft van wat het slachtoffer meemaakt. Hij mag wel weten en voelen dat een hond een risico is. En hij zal een voorbeeld zijn voor andere hondenbezitters om voorzichtig te zijn.
NB. De hondenbaas heeft geen wet overtreden en is niet strafbaar.

naar paginabegin
tot hier 17 juni

Legalisering van milieuvriendelijke en slachtofferloze delicten
Een automobilist ziet een groen licht. Hij geeft gas om het groen nog te halen. Het lukt niet. Hij remt. Het groen licht verschijnt. Met vol gas trekt hij weer op.. Alles volgens de wegenverkeerswet.
Rij met je auto rustig door het rood als er niemand is. Laat het op een proces aankomen. De advocaat vraagt vrijspraak op grond van het natuurrecht.

naar paginabegin


Beschouwing.
naar paginabegin
bonus-maluskorting
dennekamp-letselschaden
eigen verantwoordelijkheid, alcoholgebruik > woning van de woningstichting.
Teller start op 1 feb 2013: Hit Counter by Digits
1 mei1 jun1 jul1 aug1 sep1 okt1 nov1 dec1 jan1 feb1 mrt1 apr1 mei1 jun1 jul
34 45 51 66 79 92 100 105 113 122 127 139 148 151 157
0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2

G. Smeets
Hoogstedelaan 3
6812 DL Arnhem
026 443 65 36.
stuur een mail
www.gielsmeets.nl