24 maart 2015

Eerlijkheid in plaats van aangeleerde beleefdheid

Korte Samenvatting:
Gewetensvol correctief werkoverleg voor ambtenaren.
Een ambtenaar gaat wel eens een beetje in de fout. Dat kan gebeuren. De gemeente moet voor haar ambtenaren het gewetensvolle correctieve werkoverleg instellen. Ambtenaren worden daardoor in eerlijkheid bijgestuurd om hun leven te beteren. Zo wordt voorkomen dat kleine missertjes uitgroeien tot halsstarrigheid en eventueel tot grote schandalen.
In Arnhem is deze kwestie actueel omdat ik naar aanleiding van misstanden een brief naar de gemeenteraad gestuurd heb.

Klik hier om de brief aan de gemeenteraad te lezen.

Historie
Ambtenaar
In 2013 werd ik toevallig geconfronteerd met een piepklein corruptiegevalletje. Ik vroeg de betreffende ambtenaar om opheldering. Hij reageerde daar zo spastisch op, dat mij bleek dat hij fout zat en niet ondervraagd wilde worden.
Klachtencommissie
Ik vroeg per brief om een gesprek. Daarop werd niet gereageerd. Wel kreeg ik een brief van de klachtencommissie. Ik had geen klacht ingediend. Het ging mij al lang niet meer om het tastbare onderwerp. Ik was uitsluitend nog ge´nteresseerd in het reactiepatroon van de ambtenarenwereld. Ambtenaren zijn in de historie en internationaal altijd succesvol geweest in het afschepen van mensen. Ik wilde het proces bestuderen.
Afdelingshoofd
In volgende fasen communiceerde ik met het afdelingshoofd. Ik verbaasde mij over zijn gedrag. Ik vergeleek dat met het gedrag van mijn eerdere afdelingshoofd, Jongbloed, tekenkamer televisie bij Philips. Het is totaal ondenkbaar dat Jongbloed een fout zou dekken. De brave goedige betrouwbare vriend en meester. Voor hem deed iedereen oprecht zijn eerlijke best.
Burgemeester
Na het mislukken van inhoudelijk menselijk contact met respectievelijk de ambtenaar, de klachtencommissie en het hoofd richtte ik mij tot de nieuwe burgemeester Kaiser. Het leek mij logisch dat hij als nieuwkomer de gemakkelijkste weg zou kiezen door tegen zijn ambtenaren te zeggen: Lossen jullie dat even op. Ik heb geen zin om daar in betrokken te worden.
Het liep anders. De burgemeester, die in de krant beschreven werd als zeer toegankelijk, is mij zeer tegengevallen.

De machteloosheid tegen de ambtelijke arrogantie doet een aanslag op iemands gezondheid. Denk aan de mensen die zich te pletter lopen tegen de loketten en denk nog meer aan aspirant klokkenluiders. Ik moet er niet aan denken dat ik afhankelijk zou zijn van de burgemeester en zijn ambtenaren. Ik voel zonder dat al de ongezonde spanning.

In mijn beschouwing kom ik tot de conclusie dat er een goed soort werkoverleg moet komen, als het er nog niet is, dat vergelijkbaar is met de biecht zoals vroeger in de katholieke kerk, gericht op het leven te beteren.
Gewetensonderzoek, fout erkennen en goede voornemens maken, uitspreken tegenover de meerdere, als vertrouwenspersoon, overleg hoe de fout zo goed mogelijk hersteld kan worden. Al die stappen zijn nodig.

Naar Hoofdpagina Giel Smeets
G. Smeets
Hoogstedelaan 3
6812 DL Arnhem
06 8100 8122 of 026 443 65 36.
www.gielsmeets.nl
aan@gielsmeets.nl
Teller start op 24 maart 2015
Hit Counter by Digits