28 juli 2014

Buurtvereniging, wijkplatform, taken


Inleiding

In Groningen gaan ze een gemeente maken zo groot als een halve provincie. Door vervreemding van mensen komen er andere problemen bij. Dan kun je wel wijkagenten en opbouwwerkers sturen en buurtverenigingen subsidie geven.
Maar buurtverenigingen kunnen een behoorlijk deel van de kleinschaligheid behouden. Als die tenminste niet alleen maar oog hebben voor sinterklaas en paaseiereren en brood op de plank van de kunstenaars met hun cursussen en ... dan helpt dat niet.
Bij het bestuderen van buurtverenigingen is mij opgevallen dat kunst in de hedendaagse betekenis van het woord te veel aandacht krijgt.
Wat nog kwalijker is is dat een deel van de redactionele stukken niet meer zijn dan belangenbehartiging van kunstenaars in de brede zin van het woord. Ze moeten brood op de plank en melden zich overal en de redactie is blij met weer een artikeltje om het maandblad vol te krijgen.
Natuurlijk is het heel anders als de kunstenaar een advertentie zet, wat zijn goed recht is. Dat maakt voor de mensen verschil, want een redactiestukje is een aanbeveling van het bestuur. Ten onrechte.

Algemeen belang. Statuten, wij-gevoel

Tevergeefs zoek ik naar activiteiten in het algemeen belang. Waar het in de statuten toch over gaat.

Gemiste kans. Inspraak over buurtsupermarkt.

In Arnhem, wijk Lombok, werd een grote supermarkt gepland. Actiegroepen roerden zich en velen zetten hun handtekening tegen de nieuwe supermarkt. Met de gedachte dat de nieuwe supermarkt de buurtsuper Spar kapot zou concurreren. En velen stellen een eigen buurtsupermarkt op prijs in deze tijd van eenzaamheid.
Achteraf bleek dat de buurt-Spar toch al ten dode is opgeschreven en dat de nieuwe supermarkt bereid was het personeel van de Spar over te nemen.
Een slechte gang van zaken. Een gemiste kans van het wijkplatform. Dat had natuurlijk op tijd de leiding moeten nemen en de leden in alle rust na goede informatie hun mening te laten geven.

Zzp'ers uit de buurt

Laat de buurtvereniging bemiddelen voor zzp'-ers uit de buurt. Door minder voorijkosten, meer vertrouween en sociale controle is dat belangrijk. Minder eenzaamheid.

Kinderopvang in de buurt

Gezamenlijke kinderopvang in de buurt is een goede zaak. De vertrouwde oma's uit de buurt kunnen daarmee een goede levensvulling krijgen. In sociaal verband.
Tip: Misschien kunt u de administratie hiervan gemakkelijk en goedkoop via marktplaats.nl inrichten.

Gezamenlijk autogebruik

Greenwheels heeft het aantal overbodige auto's nauwelijks terug gedrongen. De buurtvereniging kan het veel beter.
Ik heb ervaring dat gezamenlijk autogebruik goed moet lukken. Destijds heb ik een poging gewaagd bij onze buurtvereniging. Ik had mijn licht opgestoken bij anderen die ons voorgegaan waren en bij verzekeringen. Ons bestuur liep niet warm en ik bleef een eenzame roepende.
Als iedereen in de buurt met de auto naar zijn werk is staan er nog heel veel auto's stil. Bij gezamenlijk autogebruik kunnen er een aantal weg. In ieders voordeel. En dat geeft een goede sociale band.
Ik heb toevallig een oude rolstoelauto en ieder die een tafel of drie fietsen of een koelkast of een deur of een geit moet verhuizen hoeft gaan aanhanger te huren maar mag mijn pausmobiel gebruiken tegen een kleine vergoeding.
En merk op, als men gezamenlijk een "eigen" buurtsuper in bescherming neemt dan kunnen er nog meer auto's weg.

Gezamenlijke honden- en kattenverzorging

Hondenuitlaatservice is er al. Maar beter is, dat in de buurt te regelen. Genoeg mensen die voor een kleine vrijwilligersvergoeding, door de buurtvereniging geregeld, iets willen doen voor honden en katten uit de buurt. Voeden, uitlaten, bak verschonen, vacantieopname, alles valt bij vertrouwde buren beter te regelen.
Tip: Misschien kunt u de administratie hiervan gemakkelijk en goedkoop via marktplaats.nl inrichten.

Gezamenlijk zonnecollectors bestellen

Een rondgang door de buurt met informatie en een gezamenlijke inschrijving kan van groot voordeel zijn voor de buurt.
Tip: Misschien kunt u de administratie hiervan gemakkelijk en goedkoop via marktplaats.nl inrichten.

Lijst van goedpresterende schilders, loodgieters, aannemers, dakbedekkers.

Liefst uit de nabijheid zodat voorrijkosten beperkt blijven.
Ook is het aan te bevelen om gezamenlijk de werken te laten uitvoeren na aanbesteding door de buurtvereniging. Wederom in ieders voordeel, ook in het voordeel van de goede vertrouwde vakman.
Tip: Misschien kunt u de administratie hiervan gemakkelijk en goedkoop via marktplaats.nl inrichten.

Mantelzorg.

De regering is bezig de mensen weer aan de mantelzorg te krijgen. Omdat de families uit elkaar zijn geraakt door verhuizing kunnen er grote problemen bestaan.
De buurtvereniging kan coördineren.
- in de buurt.
- en buiten de buurt. Iemand hier in de buurt verzorgen en het verdiende geld opsturen naar je oude moeder elders die daar weer in haar buurt hulp kan kopen, bij haar buurtvereniging.
Tip: Misschien kunt u de administratie hiervan gemakkelijk en goedkoop via marktplaats.nl inrichten.

Gereedschapcentrale.

Boormachines, cirkelzagen, hogedrukspuiten, schuurmachines, meubelkarretje, noem maar op. Er is genoeg. Onderling lenen voor een paar centen bespaart guldens.
Tip: Misschien kunt u de administratie hiervan gemakkelijk en goedkoop via marktplaats.nl inrichten.

Ruilen

Meubels, kleren, laat je fantasie werken en maak het gezellig. "Mijn afgedankte ... wordt door ... zeer gewaardeerd."
Tip: Misschien kunt u de administratie hiervan gemakkelijk en goedkoop via marktplaats.nl inrichten.

Vrijwilligersvergoedingen

Een vrijwilligersvergoeding betekent qua inkomen niet veel, maar zonder gaat het niet. Voor wat hoort wat. En van vrijwilligers moet ook enige verantwoordelijkheid gevraagd kunnen worden. Het werkt allemaal beter als er goede regels zijn.
Ga naar de belastingdienst, maak goede afspraken en stel "Algemene voorwaarden" vast, goedgekeurd door de belastingdienst. We hebben onze regering samen gekozen en we moeten dan ook samen haar voorschriften volgen.

Subsidie

Als gemeenten of provincies aan buurtverenigingen en wijkplatforms e.d. subsidie geven dan moeten ze de eis stellen dat een behoorlijke hoeveelheid van bovengenoemde activiteiten uitgevoerd worden. Doen ze dat niet en is de subsidie alleen om de toch al te vele kunstenaars brood op de plank te geven en dan geen subsidie van mijn belastinggeld s.v.p.

Therapie

De gemeenten kunnen met subsidiebeleid niet bereiken dat buurtverenigingen meer acties in algemeen belang uitvoeren. De zittende bestuursleden zijn daar niet willig voor.
Verbetering komt pas als anderen, met een actief gemeenschapsgevoel in het bestuur komen.
Hoe bereik je deze mensen? Wilde begroeiïng in Hoogstede-Klingelbeek
Aan de buurtvereniging.
Ik wil de aandacht vragen voor wilde groei. Als we niets doen gaat de Gemeente straks met de beste bedoelingen alles gelijkmaken, omschoffelen en aanharken.
Maar wilde groei is prachtig. Eerst werd alles groen en was het prachtig door de paardebloemen. Nu is het mooi van de hondsdraf en de boterbloemen en de witte dovenetel.
Straks is het weer anders.
Het kleine berglandschap achter Hoogstedelaan nr. 3 ligt is prachtig. De brem doet zijn best en de twee appelboompjes (die er nog leven van de vijf) bloeien.
Af en toe verwijder ik een stukje zwerfplastic.
Ik heb drie stukjes wilde groei in onderhoud:
· Voor Hoogstedelaan 3 en 5
· Voorbij Hoogstedelaan 1
· Naast Klingelbeekseweg 60, tegenover het voormalige fratershuis.
Ik doe er weinig aan. Niet schoffelen. Netels, bramen, boompjes, fluweelbomen moeten af en toe met de heggeschaar in toom gehouden worden. Af en toe papier of plastic of een bierblikje verwijderen.
De kale plekken onder de bomen van de Hoogstedelaan heb ik ingezaaid met bloemen. De gemeente hoeft daar niet meer te schoffelen.

Ik stel voor dat de buurtvereniging met de gemeente bespreekt welke stukken wild mogen begroeien. Er worden vrijwilligers gezocht die elk een stukje adopteren. Adopteren wil zeggen: er geregeld langs lopen en er van genieten. Af en toe is er een beetje onderhoud nodig. De buurtvereniging zet er een bordje bij dat het natuurgebied is en het telefoonnummer van degene die het onderhoudt.
Alles onder het motto: Wilde groei is prachtig en kost niks. Alleen maar een beetje aandacht van de buurtvereniging.
Ik hoorde op de radio iets, dat natuurmonumenten of staatsbosbeheer of de minister of wie dan ook de burger wil betrekken bij de natuur. Oke dus.

In afwachting van Uw antwoord
Hoogachtend
Giel Smeets
Hoogstedelaan 3
026 4436536
Giel Smeets, Hoogstedelaan 3, 6812DL Arnhem, 026 4436536, 06 8100 8122
Reageer op giel@smeets.nu of 026 4436536 of 0681008122
G. Smeets
Hoogstedelaan 3
6812 DL Arnhem
026 443 65 36. www.gielsmeets.nl
aan@gielsmeets.nl
Hit Counter by Digits
Bezoekersteller
21sep1 okt1 nov1 dec1 jan1 feb1 mrt1 apr1 mei1 jun1 jul
1 4 12 20 23 31 35 38 42 47 52
0 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1
0 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2