18 juli 2014.

Wat is geluk, (rust en gelijkmoedigheid,) en waar komt het vandaan?

Geluk, zinvol, ja.

Geluk is het genot van een goede genetische en culturele erfelijkheid.
Geluk is erfelijk.

Ja, geluk bestaat, ik heb het gezien.
Als kind (en ook nu nog) zag ik echtparen die het geluk samen gevonden hadden.
Ook zag ik echtparen die het geluk samen niet konden vinden.
Geluk kun je zien. Geluk kun je ook al zien door wat je niet ziet.
Neem bijvoorbeeld de grote foto in De Gelderlander 24 augustus, Spectrum blz. 7, van Lou Ottens, de uitvinder van de CD. Geen opvallende kleding. Geen smal brilletje, niet naar de kapper geweest voor de laatste coupe, geen sjaaltje, geen sierraad, geen ringbaardje. Samengevat, hij heeft genoeg, hij is tevreden. Wat je wel ziet, zijn overleden vrouw en tekenen van leven van zijn kinderen en kleinkinderen. Hij zal alleen zijn, maar voelt zich nog samen in geluk. Over zijn werk zegt hij dat hij het samen gedaan heeft. Hij kan goed samenwerken.
Geluk is samenzijn.
Vergelijk hem met Herman Brood. Bij hem was er juist heel veel te zien. Maar was hij gelukkig? Hij sprong van het dak.
Uiterlijke schijn is het tegengestelde van geluk.
Via de echtparen kom ik tot de gedachte dat geluk te vinden is in het huwelijk, de sterke vorm van samenzijn.
Frater
Ooit zag ik een frater die mij aan het denken zette. Ik zag dat hij gelukkig was, rustig, tevreden, open. Hoe kan dat zonder echtgenote, vroeg ik me af. Hij bleef mij boeien en voordat ik het besluit genomen had hem te ondervragen was hij verhuisd. Ik ben hem achterna gereisd en heb hem het recept van zijn leven gevraagd. Dat heeft hij verteld. Ik begreep dat hij een grote mate van samenzijn=geluk bereikt had door zorgzaamheid. Tevreden met wat hij had en wat hij deed, bezorgd om de medemens. Dat hield hem gezond.
Pastoor
In 2007 maakte ik 5 minuten kennis met een pastoor. Hij deed mij denken aan onze Pastoor Kuipers die in mijn jeugd in Horn was. Ik was als kind misdienaar bij hem en tot mijn 20e mocht ik hem meemaken in ons dorp Horn. Kort samengevat een goed mens. Voor mij en voor velen is hij een voorbeeld en een goede stimulans geweest. Hem kan ik niets meer vragen.
Als plaatsvervanger benaderde ik genoemde pastoor uit 2007 voor een gesprek over het recept van zijn leven. Dat gebeurde. Twee middagen heb ik hem mogen bezoeken. "Wat wil je weten?" "Alles" "Dan zal ik maar wat vertellen." In die grote oude sfeervolle pastorie was niets van schroom. Het was allemaal zo gewoon. Een kleine jongen die de zorgzaamheid van zijn ouders geërfd heeft en daar op zijn manier gevolg aan geeft. Eens vroeg ik hem of hij nooit in zijn functie als pastoor in deze veranderde tijden onheus bejegend was geworden of gepest op de lagere school, waar misschien wel redenen voor te bedenken zouden zijn. Zijn antwoord was volmondig "Neen." Ik denk, en dat heb ik later ook tegen hem gezegd, wat hij misschien wel erkende, dat hij dat niet gemerkt zal hebben omdat hem dat niet raakt. Iemand die geestelijk sterk is, zijn best doet en het goede voor heeft is er niet gevoelig voor.
Asielhond
Koos was een slecht opgevoede asielhond. In het asiel zag ik hem toen hij een dringend beroep op mij deed. Mijn reactie: "Kom maar met mij mee." Ik moet hem vaak in bedwang houden en omdat hij bijt heeft hij een muilkorf. Tot overmaat van ramp heeft hij een nare huidziekte. Koos is zonder mij kansloos en als mij wat overkomt dan moet hij een spuitje krijgen. Er werd gezegd dat het onverantwoord was van mij om op 81-jarige leeftijd een probleemhond uit het asiel te halen. Inderdaad, dat is zo. Maar mijn antwoord was dat wij, Koos en ik, nu al 27 gelukkige maanden samen beleefd hebben. Ik had daar niet over nagedacht, maar achteraf constateer ik daaruit dat zorg niet slecht is voor de mens. Zorg is ook een vorm van geluk. De zorgzaamheid.
Emotie
Geluk is een emotie. een blijvende of min of meer tijdelijke eigenschap. Een motiverende eigenschap. Vergelijk met honger, dorst of trek. De hoop te kunnen eten of drinken is een soort geluk. Het motiveert om te zorgen voor voedsel of drank. En motivatie is een vorm van geluk. "Schade um den schönen Durst" "Zonde van de lekkere dorst" verzuchtte een Alpen-wandelaar die een slecht wijntje voorgezet kreeg. Zijn dorst, dat verlangen, dat was een vorm van geluk. De romantiek is ook een verlangen, namelijk naar een goed huwelijk. Dat verlangen is ook een vorm van geluk, die motiveert tot braaf en goed leven om een goede echtgenoot of echtgenote te kunnen zijn. Een ideaal.
Motivatie in idealisme.
Vergelijk: "Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak." Ook al is deze uitdrukking niet universeel van toepassing. Een goed huwelijk is niet het einde van het vermaak. En goed eten ook niet. Bij goud gaat het wel helemaal op.
Kummerfett, verdrietvet, ontstaat als men bij gemis aan romantiek toch het geluk zoekt in andere verlangens, naar wat wel te bereiken is, bijvoorbeeld eten.
Darwin
Alle eigenschappen van levende wezens ontwikkelen zich volgens Darwin in de evolutie. Darwin kijkt alleen naar de genen. Ik kijk ook naar de culturele erfelijkheid, het voorbeeld gegeven door de ouders.
(Cultureel, cultuur. Ik defineer hier cultuur als het tegengestelde van de inhoud van de cultuurpagina van de krant.) Alles wat nakomelingschap vermeerdert wordt positief geselecteerd. Gezondheid en liefde leveren veel kindjes op. Zo zou je kunnen zeggen dat geluk erfelijk is. Anders gezegd: geluk is het hebben van een goede genetische en culturele erfelijkheid. Want gezondheid is geluk en een goed voorbeeld van de ouders is ook geluk. Geluk is een geschenk.
Er is een groot verschil tussen genetische en culturele erfelijkheid: De genetische erfelijkheid kunnen ze je niet afnemen, de culturele wel!
Geluk is wederkerige liefde.
Geluk is liefde
Geluk is trouw
Geluk is de hoop op en het zich voorbereiden op toekomstige liefde.
Geluk is de gemoedstoestand waarin men verkeert als men functies uitoefent die nodig zijn voor het behoud van het individu en het behoud van de soort.
Geluk is verlangen naar en bevrediging van behoudfuncties die in de evolutie effectief zijn. Met name, zorgzaamheid.
Gelukkig zijn is algemeen zorgzaam en tevreden. Ook als vervanging van evolutie.
Geluk is stil, het tegengestelde van uiterlijke schijn. Stil geluk.
Motivatie en idealisme is een vorm van geluk.
Geluk is het genot van een goede genetische en culturele erfelijkheid.

Geluk en de romantiek
Romantiek wordt uit het leven gebannen door ik-mentaliteit en prestatiecultuur.
De jongelui voelen ergens wel dat hun levensgeluk in de romantiek verborgen zit maar omdat ze dat weg moeten denken ontlopen ze de confrontatie met romantische muziek.
Ik heb in de loop der jaren diverse concrete aanwijzingen gekregen dat daar de oorzaak zit.

Giel Smeets, Hoogstedelaan 3, 6812DL Arnhem, 026 4436536, 06 8100 8122
Reageer op giel@smeets.nu of 026 4436536 of 0681008122
G. Smeets
Hoogstedelaan 3
6812 DL Arnhem
026 443 65 36. www.gielsmeets.nl
aan@gielsmeets.nl
Hit Counter by Digits
Bezoekersteller
15sep23sep1 okt1 nov1 dec1 jan1 feb1 mrt1 apr1 mei1 jun1 jul
1 4 8 17 28 45 56 68 81 90 99 104
0 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
0 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2