Agressie in het verkeer is veroorzaakt door foute regelgeving.
Door Giel Smeets, W.J.P.Smeets
4 augustus 2017


... Uitleg over links- of rechts voorrang op Wikipedia.org
... Uitleg over links- of rechts voorrang door van de Rouw
... Uitleg over links- of rechts voorrang door haloewie
... Uitleg over links voorrang in Trouw, door Pieter Padmos
.... terug naar hoofdpagina Giel Smeets ....
Email: stuur een mail

Links Voorrang

Door Giel Smeets

Eerherstel voor Pater Krekelberg
Groen licht en voorrang ontheffen frusties van hun zorgplicht.

Theorie Links Voorrang

Verkeersregels op de wegkruising

Het kruisingsvlak is een oppervlak dat tot twee wegen behoort en daarom voor elk van beide hoogstens halve capaciteit bezit. Een op de kruising stoppende auto hindert dus extra veel. Stoppen op kruisingen is dus slechts in noodgevallen te rechtvaardigen. Afslaand verkeer moet men dus niet laten stoppen.
Afvoer gaat voor toevoer.
Verkeer zich op de kruising bevindende komt voor U van links, dus behoort U links voorrang te geven.

Model wegkruising

Ik heb een model/maquette van een kruising van twee gelijke wegen gemaakt. Daarmee kan ik voorrangssituaties in beeld brengen.
In het geval dat Tweede Kamerleden twijfelen, dan bied ik aan om met mijn model te komen zodat we samen enkele situaties als een soort rollenspel kunnen spelen. Dan wordt het wel duidelijk.
Als Tweede Kamerleden alsnog durven te beweren dat Links Voorrang of Rechts Voorrang niet uitmaakt zal ik de betreffende persoon voor de rechter dagen en eisen dat hij zijn woorden terug neemt.

Merk op dat de linksafstrook niet meer nodig is.

Voorbeeldsituatie Links Voorrang versus Rechts Voorrang

Er zijn 1000 combinaties mogelijk. Ik bespreek er één.

Als rechts voorrang heeft, niet in beeld, dan geeft wit rechts voorrang. Zwart mag rijden maar helaas komt hij niet ver. Alles staat dan vast.
Als links voorrang heeft, zie de drie figuren:
Zwart geeft links voorrang en wit rijdt.
Na 2 seconden rijden wit en oranje.
Na 4 seconden rijden wit, rood, oranje en (zwart zwart groen).
Na 6 seconden, niet in beeld, geeft blauw links voorrang en rijden wit, rood, oranje en (zwart zwart groen) nog steeds.

Bewegingstijd 2 seconden. Tijdverlies door verkeerslichten.

Ga bij een druk kruispunt staan en tel eenentwintig, tweeentwintig. Maak een schatting hoelang een auto nodig heeft voor een beweging. Ik heb voor situaties op mijn modelkruispunt vrij arbitrair 2 seconden aangenomen. Het staat ieder vrij een andere waarde te kiezen.
Leegperiode. Staande bij een kruispunt met verkeerslichten kan men gemakkelijk vaststellen dat het kruisingsvlak vaak 20 seconden leeg staat.
Bij links voorrang hadden in die tijd 20/2=10 auto's in een richting, dus 20 auto's in beide richtingen kunnen passeren.
Haloewie becijferde: ".....die bij elke stopstreep per jaar 26 000 rituren ziet verloren gaan.(miljarden verlies aan wachten per land van verkeerslichten voorzien....)". Zie ... Uitleg over links- of rechts voorrang door haloewie

P.M. Tijdwinst voor Links Voorrang bij linksafslaand verkeer.
Merk op dat verbouwen van weg niet meer nodig is. Zie ook krekelberg.doc

Links Voorrang of geen voorrang? Lang leve het geel knipperlicht.

Rechts voorrang?

Maak gebruik van het verstand en de goede wil van het gros van je medemensen en ontwikkel dat potentieel.

Ik zie vaak op een druk kruispunt: even knipperen en binnen een seconde is de verkeersknoop opgelost.

Links voorrang?
Of geen voorrang? Ja, geen voorrang is het beste.
Maak gebruik van het inzicht en de goede wil van de mensen en schaf alle regels af.
Er is groot verschil tussen "voor laten gaan" en "voorrang hebben."
Voorrang hebben is een recht dat men te gelde wil maken. Voorrangsborden en groen licht stimuleren gas geven. Opletten is niet meer nodig. Die anderen moeten opletten, want "ik heb groen", of "ik heb voorrang." Ikke, ikke.
Dus alle voorrangsborden en groene lichten weg. Rood licht kan hier en daar nuttig zijn, maar groen licht moet weg.
(Rood licht kan met name nodig zijn waar niet consequent rechts wordt gereden of gelopen. Daar kan men dus ook niet consequent links voorrang toepassen. En bij de tram bijvoorbeeld.)
Het is socialer dat de mensen naar elkaar kijken en niet naar de lichten en de borden.
Als er bij werkzaamheden geel knipperlicht is ziet men een rustige verkeersafwikkeling. Iedereen is beleefd en het gaat goed en vlot. Gewoon sociaal verkeer. Wat men dan toepast is praktisch links voorrang.
Dit heb ik uitgebreid mogen aanschouwen:
- in Oosterbeek op de vijfsprong, Utrechtseweg OW en WO, Schelmseweg, Reuvensweg en Julianaweg.
- in Velp bij het kruispunt Arnhemse straatweg, Nordlaan, Hoofdstraat en Daalhuizerweg
Zo kom ik tot de stelling: Geen voorrang = Links voorrang.

Voetganger en auto's, beleefdheid is links voorrang.

Consequent links voorrang toepassen.
De voetganger wil oversteken, maar omdat er auto's rijden wacht hij even. Hij geeft links voorrang.
Even later is het stil en neemt hij zijn kans.
Een automobilist ziet dat er ginds iemand de weg oversteekt. Hij neemt even gas terug, beleefdheid, links voorrang.

De rechter en de verkeersregels

Misschien is de rechtspraak aanleiding geweest de voorrang te regelen. Het was toen volslagen overbodig. Mochten er twee auto's tegelijk naderen, dan was er nog helemaal geen noodzaak iets te regelen.
De wetgever wil misschien de voorrang strikt regelen om bij aanrijdingen de schuldvraag ook makkelijker te beantwoorden. Daar komt niets van terecht. Als jij een stel wielrenners voorrang geeft gaan ze onverantwoord hard fietsen en als er dan een ongeluk gebeurt met iemand die daar even niet op verdacht is dan is die de schuld. Denk daar maar eens goed over na als je zelf gepakt wordt door een hardrijder die van de rechter ook nog gelijk krijgt.
Met andere woorden, de verkeersregels zijn voor de rechter onbruikbaar. De verkeersrechters hebben de ongeschreven richtlijn dat bij een ongeluk van een fietser en een auto de auto altijd als eerste schuldig verklaard wordt, tenzij ...
Nu is dat uit nood geboren omdat ze met de regels van nu die misdadigers in principe gelijk geven niet uit de voeten konden. Nu is dat ook niet goed, want fietsers weten dat en hebben dat in de krant gelezen en gedragen zich daarom vaker onverantwoord.

Snelverkeer

Die term bestaat officieel niet meer. Als links voorrang geldt en er is links een vangrail dan ontstaat er weer "snel verkeer" omdat er niemand van links kan komen en men dus nooit voorrang hoeft te geven..

Voorrangswegen Arnhem

Voorrangswegen moeten weg. Men is ontheven van de plicht op te letten, Kruisend verkeer heeft meer dan dubbel risico, omdat de ander geen opletplicht heeft.
Men heeft geen tijdvoordeel van voorrangswegen omdat het gevaar er toe geleid heeft dat er veel te veel stoplichten komen waar men vaak lang voor Joker staat, en veel te veel rotondes die remmend werken, ook al is er geen dwarsverkeer.
Tot zo ver de veiligheid. De tijdwinst van de een wordt dubbel betaald door de ander die vaak lang moet wachten om over te steken en dan vaak nog risico moet nemen. U moet ook wel eens een voorrangsweg oversteken, en waarom denkt u alleen maar aan uzelf als u op de voorrangsweg zit. Net zo vaak hebt iu daar de dubbele hinder van.

Steenstraat Arnhem

In de Steenstraat in Arnhem zijn de verkeerslichten en de borden weg. Ze noemen dat shared space.
(Zo was het in 1937 in Horn ook, alleen hadden we nog niet zo'n mooi woord daarvoor.)
Auto's en fietsen en voetgangers lopen en rijden door elkaar heen. Wat mij betreft gaat het goed zo. We leren weer de beleefdheid die we door voorrangsregels en groen licht vergeten waren. Toeteren en gas geven niet nodig want niemand heeft voorrang en niemand heeft groen.

Stoplichten versus rotondes.

Rotondes voeren zonder de term te gebruiken de Links Voorrang in. Nu is op 10% van de kruisingen links voorrang ingevoerd door middel van een rotonde. Met links voorrang 100% kosteloos links voorrang.

Offside priority in Engeland

Vrij citaat van WillemWever.
In Engeland rijdt men links en heeft rechts voorrang. (De andere kant voorrang, offside priority. Vergelijkbaar met Links Voorrang in Nederland.)
Door links rijden en het voorrang verlenen aan rechts is de verkeerssituatie duidelijker. Zo zijn er minder borden nodig en kan het verkeer makkelijker doorrijden.
In Nederland hebben we vaak haaientanden op de weg staan en een driehoeksbord naast de weg om aan te geven dat een bestuurder voorrang moet geven. In Engeland hebben ze meestal een dubbele streep overdwars op de weg staan met soms een driehoek erbij. Of er staat een driehoeksbord met de tekst ‘give way’. Dit betekent dat jij op de weg rijdt die voorrang moet verlenen.
Naschrift:
In Engeland is er meer onduidelijkheid. Dat is een goede zaak. Men bedenkt zich even voor dat men wat doet. Dat is ook over het algemeen goed, even nadenken.
Denk maar aan de timmerman die zich op de duim had geslagen.
Of het spreekwoord: Bezint eer ge bemint!
Kortom even nadenken is goed.
Naschrift 2:
Andere bronnen zeggen dat Rechts Voorrang in Engeland niet formeel is vastgelegd. Het is in de praktijk ontstaan.
In ieder geval blijft hun de discussie gespaard wanneer ze, in hun geval links voorrang zouden moeten afschaffen. De verkeerde regel hebben ze niet en hoeven ze dus ook niet af te schaffen.

Omschakelen van Rechts Voorrang naar Links Voorrang

Daarbij zijn geen problemen te verwachten. De problemen worden gemaakt door mensen die het goed weten en vooral goed weten dat ze voorrang hebben. Die het groene licht nog net konden halen. Die maken de ongelukken en krijgen van de rechter ook nog gelijk omdat ze groen hadden.
In de omschakelingsperiosde weet niemand het goed en is dus niemand enthousiast over de voorrang die hij heeft. Er komen minder ongelukken.
Het is geen geweldig lastige en gevaarlijke operatie! De Zweden zijn 40 jaar geleden in één dag overgestapt van links rijden naar rechts rijden. Met aanvankelijk minder ongelukken dan daarvóór! Dus dit soort veranderingen zijn uitvoerbaar zonder grote problemen.
We moeten niet zeuren. Als we fr mensen de foute Rechts Voorrang met al zijn uitzonderingen kunnen leren, dan kunnen we ook het eenvoudige logische Links Voorrang leren. Waar een wil is is een weg.
Twee praktijkproeven met Links Voorrang in 1966 in Den Helder en in 1967 in Apeldoorn zijn probleemloos verlopen, zonder noemenswaardige voorbereiding.
Anders gezegd: als men de verkeerde regel zo goed ingevoerd heeft, dan moet dat met een goede regel zeker nog beter lukken.

Mijn links voorrang

1960
In die tijd hoorde men tijdens rijles van de rij-instructeur: "doorrijden, je hebt voorrang!"
Ik ben toen twee keer voor mijn rijexamen gezakt omdat ik commentaar had op de regel Rechts Voorrang.
Tijdens mijn derde rijexamen slikte ik commentaren in en kreeg ik mijn rijbewijs.
Ik kreeg ruim aandacht van De Volkskrant en van de Telegraaf.

Omdat ik in Eindhoven woonde vroeg ik een gesprek aan met de politie. (1960?) Ik kwam op het bureau. Twee commissarissen ontvingen me met indrukwekkende uniformen en hoorden me aan. Ze keken me glazig aan en zeiden niets. Toen ik weg was hebben ze vast en zeker tegen elkaar gezegd: “Op de nieuwe rotonde op de Leenderheide houden we vast aan rechts voorrang.”
En zo geschiedde. Terwijl toen al overal voorrang op de rotondes werd toegepast kwamen er grote borden te staan met ‘Let op, rechts voorrang op de rotonde’. Pas na 25 jaar kreeg ik van Pilips- en kano- en radioclubgenoot Hans Frieke een krantenknipsel uit Eindhoven dat er eindelijk op de rotonde op de Leenderheide ook voorrang voor links werd ingevoerd. Waarschijnlijk de laatste in Europa.

Stichting Links Voorrang

Harstikke fijne mensen waaraan ik met heimwee aan terug denk.
Dhr. Laman Trip benaderde mij in 1964 om samen met hem en Pater Krekelberg het comité Links Voorrang te vormen. Later werd dat Stichting Links Voorrang:
- Jonkheer Laman Trip, directeur van de gemeentewerken in Den Helder,
- Pater Krekelberg, Jezuïet en wiskundeleraar aan een gymnasium in Delft
- Heer Hakkennes, gemeenteambtenaar afdeling verkeer, in Apeldoorn.
- en ik, Giel Smeets, technicus bij Philips.
- e.a.
- Iemand uit Blaricum, zijn naam ben ik kwijt.
- Politiecommissaris Staal uit Rotterdam. Iemand, wie weet ik niet, heeft hem te verstaan gegeven dat hij zijn mond moest houden.

Laman Trip

had als taak om de politiek te overtuigen van Links Voorrang en de internationale samenwerking te onderhouden.
- Schrijven naar kamerleden en ministers.
- Contact zoeken met de ANWB, de minister en de politie-kopstukken in de grote steden.

Pater Krekelberg

was de wiskundige publiciteitsman en woordvoerder.
Merk op dat hij nooit de gelegenheid heeft gekregen om een vaktijdschrift of aanverwant medium te publiceren. Hij heeft zijn analyse gepubliceerd in Streven, een katholiek tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen.
Ik heb in 2013 bij de ANWB onderzoek gedaan in oude jaargangen om te achterhalen waarom hij zo genegeerd is. Daar moet toch een reden voor zijn. Als men zijn theorie accepteert dan moet men er gevolg aan geven.
Als men zijn theorie tegenspreekt, doe dat dan en lever kritiek.
Links Voorrang verzwijgen in een tijdschrift voor verkeerstechniek kan alleen maar opzettelijk zijn, dat is mijn conclusie.

Hakkennes

hield zich bezig met het werkveld in de verkeersregeling.

Hakkennes was de praktijkman. Hij werkte op afdeling Verkeer in Apeldoorn.

Hr. Copijn, Blaricum

Ik

was er voor de brochure, de maandelijkse mededelingen, de plakplaatjes en de contributie.
Ik was er voor de gewone man.
- Ik mocht in januari 1966 een nummer over Links Voorrang maken voor de reeks A&O-boekjes, nummer 1097. 28-1-1966. W.J.P. Smeets. Uitgever: Stichting IVIO.

Vaste commissie Verkeer van de 2e kamer

Zo mochten we ook spreken voor de verkeerscommissie van de tweede kamer.
Na enige wachttijd werden we binnengeroepen. Daar stonden drie stoelen voor ons klaar en nadat de voorzitter ons aangekondigd had sprak Laman Trip de commissie toe. Het was beangstigend stil. Enkelen zaten met elkaar te fluisteren. Anderen keken naar het plafond of verdiepten zich in iets anders. Niemand durfde ons aan te kijken. Iedereen was bang dat de voorzitter zou vragen: "Meneer X, wil U eens reageren."
Maar de voorzitter was wel wijzer. Een bedankje en geen woord te veel. We verlieten het zaaltje als geslagen honden. De spanning was te voelen. De sfeer was te snijden.
Het was een afgang.
Ook hier weer een teken van zwakte: Laman Trip bespreekt een onderwerp. Iedereen zwijgt.
Begrijpt men het niet?
Is men ergens bang voor?
Vindt men het onzin, geef dan tegenweer.
Ik probeer momenteel de notulen te achterhalen om onze tegenspelers in beeld te krijgen. Wie, o wie had er belang bij links voorrang in de doofpot te stoppen? Voor zover mogelijk wil ik de betrokkenen met deze vragen confronteren: "Waarom reageerde U niet?"

Proeven met Links Voorrang

Onze praktijkproef Links Voorrang (1966) werd uitgevoerd in Den Helder en uitgezonden op televisie. Een verzekeringsmaatschappij kreeg publiciteit omdat zij de proef allrisks verzekerde. Een groot aantal auto's gaven links voorrang.
De proef is probleemloos verlopen, zonder noemenswaardige voorbereiding. De leden van de KNAC kregen maar één instructie: "Geef links voorrang!" Dan verkeerslichten uit en rijden maar.
Na afloop wezen de tellingen uit dat er veel meer verkeer de kruisingen was gepasseerd dan met regeling met verkeerslichten. En vooral, in alle rust.
Berekeningen van het Elektronisch Rekencentrum in Utrecht onderstrepen de testresultaten: bij links voorrang kunnen maar liefst vier keer zoveel auto’s een kruispunt passeren als normaal.
Een vergelijking met rechts voorrang is irreëeel want daarmee is de proef niet mogelijk omdat elk kruispunt vastloopt.
In 1967 werd in Apeldoorn nog een geslaagde proef gedaan met Links Voorrang.

Circulaires en stickers

- We verspreidden plakkertjes met een embleem er op. (Schets van mij uit mijn geheugen.)

A-B-problematiek

Volgens mij is de reden voor het niet slagen van onze acties voor links voorrang dat de verkeerde mensen erover beslisten.
Er zijn praters en er zijn denkers op de wereld en alle varianten daartussen. Ik denk dat de denkers in de verkeerstechniek niet goed tot hun recht zijn gekomen.
Sommigen, meestal de praters, hebben een A-opleiding voltooid, anderen, meestal de denkers, een B-opleiding en tussen deze twee groepen zit een groot verschil.
Het diploma is niet absoluut maatgevend, maar de vaardigheid die iemand heeft wel. Die vaardigheid kan anders zijn dan diploma's suggereren.
Als u, na eventuele bestudering, met deze twee plaatjes de stelling van Pythagoras kunt bewijzen dan bent U een B-mens. Kunt u het niet, dan behoort u tot de A-categorie.
Ieder ander bewijs voor de stelling is ook goed. A-mensen kunnen iets niet wat B-mensen wel kunnen, namelijk de stelling van Pythagoras bewijzen.
Discussie.
Daarmee wil ik nu ook weer niet zeggen dat A-mensen niet hun uitzonderlijke goede kwaliteiten kunnen hebben. Voor de democratie hebben we de A-mens nodig.
- Voor B-mensen valt er weinig te discussiëren. In de wiskunde is er altijd het bewijs. In de exacte wetenschap is het bewijs niet altijd aanwezig, daarom zijn B-mensen voorzichtig met hun mening, want er kan een bewijs opduiken. Daardoor is de B-mens een twijfelaar en dus ongeschikt voor de politiek. Hij wil niet overtuigen of zaken voor het voetlicht brengen maar zoekt moeizaam naar het bewijs voor of tegen. En helaas voor de B-mens, als hij een probleem opgelost had kwamen er twee nieuwe problemen bij. Wat hem nog onzekerder maakt.
- Voor A-mensen is twijfel gelukkig bespaard gebleven. Overtuiging vervangt het bewijs. Ze hebben altijd gelijk, van hun standpunt bekeken. Wat ze dan nog nodig hebben is voldoende overtuigingskracht. Discussie is aan de orde van de dag. Daarbij zijn voordracht, houding en kapsel belangrijk.
(Dit is niet uit de lucht gegrepen van mij maar dat heb ik gezien. bij de presidentsverkiezingen in Amerika. En Balkenende moest naar de kapper om zijn haardracht te laten veranderen om niet meer op Harry Potter te lijken.)
Overtuiging
Met het woord overtuiging is hier een scala van begrippen samengevat.
- Echte overtuiging die zowel uit het hart als uit de rede kan komen.
- Onechte overtuiging is een mengsel van: Merk op dat deze factoren in wereld van de B-mensen niet aan de orde zijn.
Merk op dat Pater Krekelberg hiervan verschoond is gebleven. De meest oprechte man die ik heb mogen kennen.

Onechte overtuiging was wel aan de orde in het volgende voorbeeld: Bij een inspraakavond zag ik mevrouw de wethouder haar onechte redevoering afsteken. Je hoeft geen psycholoog te zijn om te zien dat die redevoering niet recht uit haar hart komt maar is opgebouwd om iets anders te bereiken, wat en waarom dat is onduidelijk. Zij, de wethouder, begon met te zeggen dat ze blij was dat we met zo groten getale gekomen waren want daar bleek onze betrokkenheid uit. Dat was natuurlijk al meteen gelogen. Ze had liever een lege zaal gezien omdat de kans groter zou zijn dat de gemeenteraad haar voorstellen goed zou keuren.
Dat was een voorbeeld van onechte overtuiging.
Ik wil dat niet per se afkeuren. Democratie kan niet bestaan zonder deze mensen. En onechte overtuiging is niet hetzelfde als verkeerde bedoelingen.
Politiek en menagement. Compensatiegedrag.
Politiek en menagement zijn dus het terrein van de A-mens. Daar kan hij zich met zijn overtuigingskracht ontplooien. Daar hebben we de A-mens nodig.
Omgekeerd liggen daar ook de kansen voor de A-mens.
Politiek
Met halve waarheden verkondigen en positieve kansen benadrukken moeten politieke partijen de verkiezingen winnen. Dus ongeacht of politici zich al of niet bewust zijn van hun misleiding zijn ze er toe gerechtigd. Het land moet ten slotte bestuurd worden en een beter systeem dan democratie is er niet.
Anders gezegd, via de democratische verkiezingen volgt het bestuur de vaak redeloze en onverstandige maatschappelijke stromingen.
Redeloze politici verzamelen natuurlijk redeloze ambtenaren die ze met goede arbeidsvoorwaarden belonen ten koste van de belastingbetaler. De ambtenaren hobben allemaal afscheepkunde gestudeerd. De journalistiek is er echter om feiten objectief te openbaren en politiek nieuws van de nodige kritiek te voorzien. Daardoor zal de democratie verstandiger uitgevoerd worden in ons aller voordeel.
Voorbeeld, Voorjaarsvakantie in de winter gelocaliseerd.
Lees in de bijlage het voorbeeld van het redeloze bestuur.
Lees hier verder.
Dood geboren kindje Stichting Links Voorrang.
Nu wordt duidelijk dat Stichting Links voorrang een onmogelijk doel had. Met redelijkheid is het bestuur en de ambtenarij niet te bewegen. De enige mogelijkheid is dat wij, Laman Trip, Krekelberg, ik en Hakkennes of andere B-mensen in de Tweede Kamer zouden komen, wat gezien bovenstaande redenering niet mogelijk is. Het failliet van de democratie, vanwege redelijkheid wordt men niet gekozen.
Menagement.
Voor menagement in het algemeen geldt hetzelfde: prestige, image en overtuiging zijn vereist. Tenminste dat is de gangbare opvatting waar we dus niet omheen kunnen.
Voorzichtig zagen aan de poten van de troon van de A-mens.
Ik wil dat laatste voorzichtig tegenspreken met mezelf als voorbeeld.
Ik ben een typisch B-mens. Dankzij Piet Broeksma, mocht ik medisch directeur worden van Elderhoeve. In de sollicitatiegesprekken zocht ik met mijn intuïtie goede mensen uit. Ik hoefde tot mijn pensioen geen leiding te geven want ze deden het allemaal goed en ik had geen personeelsverloop en geen ziekteverzuim. Dus ik wil voorzichtig beweren dat ook vakmensen geschikt zijn voor leidinggevende functies. En de veel gehoorde zin: "Doe jij maar waar je goed in bent, dan zullen wij de zaken wel regelen" is niet alleenzaligmnakend. Veel goede leiders hebben hun plaats ten onrechte moeten afstaan aan managers.
Verdedigingsmechanisme
Zo zien we dus A-mensen op leidinggevende posities.
Als hun bedrijf of organisatie inhoudelijk met exacte materie bezig is doet de menager er goed aan te erkennen dat hij inhoudelijk niet kan meepraten. Maar omdat hij afhankelijk is van zijn prestige zal hij de neiging hebben zich groot te houden. Als het vergader-, koffie- of privégesprek dan op exact terrein komt zal hij de spreker het liefst tot zwijgen manen. Taboe op het onderwerp leggen.
Oogjes > Taboe.
Hoe doet de manager dat, een taboe opleggen?
De voorzitter kijkt recht de vergadering in om te bewijzen dat hij met de vergadering en het onderwerp bezig is. Af en toe kijkt hij uit zijn ooghoek naar de spreker die het B-onderwerp aanroert. Die begrijpt dat hij stil moet zijn omdat hem een vervelende ervaring te wachten staat. Het taboe is geschapen.
Ik spreek uit ervaring.
De A-mens maakt zodoende misbruik van zijn macht.

Links Voorrang taboe!
De massaverdoving onder verkeerstechnici.

Ten tijde van de Stichting Links Voorrang waren het niet de juiste personen die de dienst uitmaakten in de verkeerstechniek. Dat bleek toen ze de discussie over Links Voorrang uit de weg gingen.
Ook kon ik hun zwakte tussen de regels door lezen in het vaktijdschrift "Verkeerstechniek" waar toen abonnement op had.

Suske-en-Wiske-academici

U kent ze wel in Uw omgeving, de academici die charmant betogen dat de praktijk toch anders is dan de theorie. Zij zijn de Suske-en-Wiske-academici die met onbenulligheden hun geleerde vaardigheden (als ze die al ooit gehad hebben) uit hun verstand verdringen. En ze bekleden ook vaak nog belangrijke functies. (Ik zeg bewust niet vervullen maar bekleden.)

Gasgeven in de bocht!

In "Verkeerstechniek" 1961 nr. 5 staat een artikel van ir. Obertop met de titel "gas geven in de bocht noodzakelijk".
In "Verkeerstechniek" 1964 nr. 9 staat een reactie daarop van ir. H.B. Bouman waarin hij (terecht) het tegendeel constateert, echter gebruik makende van dezelfde foute figuren en de dezelfde foute redeneringen. Mechanische onzin.
T.z.T. zal ik hier uitgebreid in een bijlage over schrijven en vertellen hoe het wel zit.
In dit stadium beperk ik mij tot mijn commentaar, de massaverdoving.

Allen die met verkeerstechtniek bezig zijn lezen het levensgevaarlijke advies en niemand geeft er gevolg aan. Ook niemand maakt bezwaar, en iedereen accepteert dat hun leiders hun een valse wetenschap voorschotelen. Ze nemen hun leiders terecht niet serieus. Waarom zouden ze ook, de goede ambtenarenarbeidsvoorwaarden zorgen wel voor hun.
Waarom maakt de SWOV geen bezwaar?
De redactie van Verkeerstechniek zit ook te slapen.
Dit toont aan dat de verkeerstechnici van toen gezamenlijk incapabel waren. En tevens hun meerderen niet serieus genomen hebben. De hele goegemeente is in jarenlange overheidsdienst door goede arbeidsvoorwaarden ingedommeld.

Groene golf, enthousiasme gevolgd door fiasco.

Ander voorbeeld van niet doordenken.
Destijds verscheen het lumineuze idee van de Groene Golf.
Theorieën en schema's verschenen. Niemand bleek te beseffen dat de Groene Golf een illusie is.
Je kunt een groene golf maken in Eindhoven op de Boschdijk in noordelijke richting. Die stoplichten kun je regelen. Maar dan is het voortaan onmogelijk een groene golf te maken:
- Boschdijk in Zuidelijke richting
- Fellenoord Westelijk
- Fellenoord Oostelijk
- Marconielaan en Onze Lieve vrouwestraat Westelijk
- Marconielaan en Onze Lieve vrouwestraat Oostelijk.
- 1e Lieven de Keylaan Westelijk
- 1e Lieven de Keylaan Oostelijk
- Fokkerweg en Marathonloop, westelijk
- Fokkerweg en Marathonloop, oostelijk
Dit gaat over de situatie van toen.
Samengevat: je kunt inderdaad een groene golf maken in 5% van de wegrichtingen.
Ik begreep meteen dat de groene golf een illusie was. De deskundigen voorzagen geen problemen.
Maar de tijd zou het leren. Nu zien we amper ergens een groene golf.

Snelheidsbeperkingsbord. Dat malle bord: "Max. 70 km/h toegestaan."

Als je met enthousiasme een verkeersbord introduceert dat je kort daarna weer weg moet halen blijkt dat je niet nagedacht hebt.
In de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50 km/h.
Op de Boschdijk is 50 te weinig en in kleinere straten is 50 te veel.
Voor de Boschdijk in Eindhoven verscheen toen een merkwaardig bord: "Max. 70 km./h toegestaan."
We hebben een rond wit verkeersbord met een rode rand beschikbaar om de maximaal toegestane snelheid aan te geven. Toen de autoriteiten dat begrepen hadden verdween het rare bord van max. 70 km/h toegestaan weer van de Boschdijk.
Tot hier gecorrigeerd op 14 september 2013

Paniek, Belinfante

Hij mocht (namens de ANWB?) de discussie over Links Voorrang smoren. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
Belinfante verscheen op de tv en heeft Links Voorrang een vernietigende klap toegebracht.
Ik heb de uitzending niet gezien. Maar vanaf dat moment hoorde ik van iedereen: "Professor Belinfante zegt dat het lood om oud ijzer is."
Door zich te bedienen van beeldspraak en metaforen geeft Professor Belinfante te kennen dat hij niet in staat is het probleem te analyseren. Maar zijn woord: "Lood om oud ijzer" heeft bij het kritiekloze Nederlandse volk ingang gevonden.
Een andere uitspraak van Professor Belinfante is geweest "Links voorrang is geen haalbare kaart." Dat laatste houdt een waardering in voor Links Voorrang: Het zou goed zijn maar we kunnen het niet. Zodoende is hij in tegenspraak met zichzelf.
Let wel, Belinfante heeft nooit tegenspraak gehad.

Laf

Je zou verwachten dat Professor Belinfante alvorens zijn zegje voor de televisie te doen eerst contact met ons zou opnemen om het onderwerp te bespreken en goed te kunnen behandelen.
Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft waarschijnlijk in een onderonsje met de ANWB achter onze rug om het plan gemaakt om ons te verslaan. Dat vind ik laf.
De kans om voor de natie iets goeds te doen heeft hij verwaarloosd.
Achteraf, na 45 jaar zou ik het wel weten. We zouden professor Belinfante dwingen om in alle kranten en voor de televisie een rectificatie te geven. De term lood om oud ijzer is fout. Dat op straffe van een kort geding voor de rechter.
Toen echter waren we zo onthutst dat de domme massa ons zo tegenviel dt we niet op dat idee gekomen zijn.

Journalisten zijn schuldig

Een hoofdregel van journalistiek is "Hoor en wederhoor".
Ze hebben verzuimd de Stichting Links Voorrang de gelegenheid te bieden om zich te verdedigen.
De wereld zou er anders uitgezien hebben. Pater Krekelberg zou gehakt gemaakt hebben van Professor Belinfante. Hij kon simultaan schaken en 26 van de 40 partijen winnen. Als Professor Belinfante al zou kunnen schaken dan zou hij niet kunnen winnen.

Bij Pater krekelberg moest ik altijd op mijn woorden passen. Ik herinner me zijn gebaar met de wijsvinger: "Dat is niet juist wat je daar zegt. Wil je je verklaren!" Zo zou hij Belinfante spoedig uitgeschakeld hebben.

Einde van Stichting Links Voorrang

Onze ervaring bij de vaste commissie voor verkeer van de 2e kamer had ons eerder al ontmoedigd.
De uitspraak van Professor Belinfante was fataal voor ons.

Laman Trip

Laman Trip trok zich in stilte terug in Den Helder, waar hij achteraf gezien schijnbaar zijn werk nog kon doen. Hij is een jaar of 10 geleden overleden. Onlangs heb ik een zoon kunnen spreken. Hij wist weinig of niets over Links Voorrang. Zijn vader had er nooit meer over gesproken. Hij was veranderd sinds het einde van de Stichting Links Voorrang.

Hakkennes

Werkte op de verkeersafdeling van gemeente Apeldoorn.
Hij bracht Links Voorrang ter sprake als een middel om het verkeer beter te regelen. Dat is hem slecht bekomen. Hij werd overgeplaatst naar een andere afdeling, zogenaamd omdat hij zich daar beter zou kunnen ontplooien. Daar werd hij stilletjes uitgelachen: "Zo, kom je ons Links Voorrang leren."
Hakkennes kwam op zijn werkkamer in isolatie. Hij kreeg salaris, koffie en elk jaar zijn periodieke verhoging, maar werd door iedereen genegeerd. Hij is er psychisch kapot gemaakt.
In maart 1967 heeft hij in Apeldoorn nog een tweede praktijkproef Links Voorrang georganiseerd. Ik ben daar niet bij geweest. De Stichting was toen al door toedoen van Professor Belinfante uiteen gevallen.
Toen het te laat was, na 40 jaar, heb ik geprobeerd contact met het te zoeken. Ik telefoneerde naar elke Hakkennes in de diverse telefoongidsen. Ik vond alleen een neef, die me niet veel meer kon melden dan ik al wist. En dat hij intussen overleden was.

Ik, Giel Smeets

Ik bleef in stilte bij Philips aan het werk op de tekenkamer Televisie.
Na de actie van professor Belinfante geraakte ik in een crisis en in een ernstig isolement. Niemand maar dan ook niemand nam mij nog serieus en stond nog aan mijn zijde. Als een zielige zwetser werd ik gezien. Ik werd stilletjes uitgelachen en ik stond machteloos. Vaak hoorde ik: "Zo Smeets, wanneer gaan we nou links rijden?" Waardoor men te kennen gaf er niets van begrepen te hebben en dat ze blij waren dat ze met de woorden van Professor Belinfante "Lood om oud ijzer" een wapen in handen hadden om het ingebeelde mannetje Smeets te pareren.

Kogelfijnregeling

In een soort paniek werkte ik koortsachtig aan de kogelfijnregeling. De technisch-commerciële afdeling was erg tevreden over het ontwerp. Ze pasten het toe in een nieuw klein draagbaar tv-apparaatje. Na de frustratie over Links Voorrang was de toepassing van mijn geesteskind weer een lichtpuntje. Ik kreeg weer erkenning.
In plaats van het ontwerp aan te bieden aan de Vrijgeefafdeling om het te laten beproeven en goed te keuren liet ik het project meteen al doorgaan.
Niemand greep in. Ik was toen niet aanspreekbaar en iedereen liep met een boog om me heen.

De onderdelen van de kogelfijnregelingproducten werden gemaakt in Brummen. Op een dag werd ik daar naar toe geroepen. Ik ging er met een grote Philipstaxi met enkele hoge personen naar toe. In de taxi was de sfeer bedrukt en angstig. De man van de fabriek in Brummen keek zorgelijk: "Het gaat niet goed met die fijnregeling." "Het gaat niet goed met die man." Die man was ik.
Hij had het goed begrepen. Toen de tv-tjes verkocht werden kwamen meteen de klachten over slippende fijnregelingen. Het toestel werd uit productie genomen. Een strop voor Philips. Ik nam ontslag en durfde me niet meer te vertonen. Ik verhuisde naar Amsterdam.

Om de frustratie te boven te komen ging ik op mijn 35e medicijnen studeren. Een prestatie. Ik WAS weer iemand. Links Voorrang en de kogelfijnregeling werden verdrongen.

45 jaar later

Het onderwerp demonstreert zich dagelijks op straat. Ik kan het niet ontlopen. Voorheen kon ik dat gemakkelijker naast me neerleggen. De laatste jaren komt het trauma weer boven. Ik voel me geroepen om Pater Krekelberg te rehabiliteren.

Pater Krekelberg

Pater Krekelberg heeft dezelfde vernedering als ik ondergaan.
Als priester was hij toch al eenzaam en na "lood om oud ijzer" was zijn gezag als wiskundeleraar ook ondermijnd. Zijn leerlingen lachten hem stiekem uit op gezag van een professor. Voor mij was Links Voorrang bijzaak. Voor pater Krekelberg was het van levensbelang.
Ik heb hem in Delft nog één keer bezocht in zijn keurige kamer in dat Jezuïetencollege. Ik herinner me enkel nog de verwarring die zich van ons beide meester had gemaakt. Hij was in crisis en niet tegen de situatie opgewassen.
Pater Krekelberg moest als leraar stoppen. Hij was later weer in Maastricht en stortte zich in de Mariaverering.
Daarna heb ik lange tijd niets meer vernomen totdat ik over de radio het bericht hoorde dat hij in Maastricht een steen door de ruit van de sekswinkel had gegooid. Dat toont wel aan dat hij geestelijk niet meer stabiel geweest moet zijn.
Later zag ik in de krant dat hij dood was. Ik heb dat op afstand met afschuw oppervlakkig kunnen volgen. Details weet ik niet.
Nadat hij in 1970 van leer trok tegen het jongerenblad Brats, “podium voor pil, abortus en homofilie”, werd hij uit het klooster in Delft gezet. Enkele dagen later werd hij betrapt toen hij een tegel door de ruit van een Maastrichtse seksshop ingooide – “sexpropaganda heeft met liefde niets te maken”. Hij werd overgeplaatst naar Nijmegen. Daar riep hij mensen op tot bekering, aangemoedigd door de ‘hemelse boodschappen’ van de Belgische ziener Leon Theunis. Op 25 februari 1978 maakte pater Krekelberg een einde aan zijn leven.
Na 1966 heeft hij nog enkele publicaties over Links Voorrang in Streven gepubliceerd. Die artikelen waren veel te lang en al die uitbreidingen en uitwerkingen worden toch door niemand gelezen.

Dood

Pater Krekelberg is dood.
Door professor Belinfante heb ik een zeer gewaardeerde oprechte goede vriend verloren.
Wat kan ik nog voor hem doen?
Hij is een eenzame trieste figuur geworden en heeft niet lang meer geleefd. Hij kreeg problemen met zijn studenten, met de schoolleiding, hij kon zijn werk als wiskundeleraar niet meer doen. Hij raakte in onmin met de Jezuïetenorde en met de bisschoppen. Hij overleed. Ik denk het ergste.

Moord op termijn

Een taboe opleggen is machtsmisbruik en dus misdadig.
De Apeldoornse directeur die Hakkennes overplaatste naar een andere afdeling heeft een misdaad begaan. Hij heeft hem levenslang ongelukkig gemaakt.
Belinfante is door zijn ondoordachte actie schuldig aan de dood op termijn van Pater Krekelberg.

Verdedigen! Wie durft? Eerherstel voor Pater Krekelberg

Bij deze daag ik alle politici en verkeersdeskundigen uit om de uitspraak van professor Belinfante "lood om oud ijzer" in een televisiedebat met mij te verdedigen. Wie durft? Waar zijn al zijn volgelingen?

Diverse restnotities


- Rechts Voorrang veroorzaakt grote financiële en maatschappelijke schade.
- Rechts Voorrang veroorzaakt grote schade aan het sociale verkeer. Want Links Voorrang is beleefdheid en voorrangsborden en groen licht daarentegen nodigen uit tot agressief gedrag.

Universiteiten en links voorrang.

Waar blijft de storm aan wetenschappelijke kritiek?
Economie: We kunnen miljarden bezuinigen zonder iemand tekort te doen.
Exacte vakken. Waarom protesteert U niet bij zoveel onlogica?
Psychologen en sociologen: Waarom onderzoekt U het maatschappelijk zeer onwenselijke taboe niet?

Waarom laten de universiteiten zich niet horen? De universiteiten moeten uit de ivoren toren komen en met beide benen in de maatschappij staan. Dat is het nieuwe credo.
Als we gebukt gaan onder een taboe, dan zwijgen de universiteiten politiek correct en is de kritische geest ver te zoeken. Voor de universiteiten die voor hun financiën van de politiek afhankelijk zijn, geldt: verstand op nul en geen problemen zoeken.
Citaat uit Haloewie

Een kader van onafhankelijke verkeersdeskundigen, die zijn opgeleid aan universiteiten, die onderzoek doen dat niet gesponsord wordt door de zakenwereld, moet advies geven aan de bewindsman, die moet bepalen of regels (t.w. rechts voorrang) terecht of onterecht zijn, uit de wind gehouden worden of nu maar eens moeten blootgesteld worden aan de storm van wetenschappelijke kritiek.
Einde citaat.

Rechts Voorrang voor fietsers

In 2009 heeft de Nederlandse fietsersbond zich druk gemaakt voor rechts voorrang voor fietsers. Dat is gelukt.
Niet één persoon heeft één seconde plezier of winst gehad van zijn voorrang. Ik daag iedereen uit een voorbeeld te zoeken van een geval dat een fietser werkelijk aantoonbaar voordeel gehad heeft van zijn "Rechts voorrang." Onzin dus.
Niemand beseft dat de toepassing ongedaan gemaakt wordt door voorrangsborden, stoplichten en haaientanden. Om de fietsersbond te plezieren gaat elke gemeente hier en daar een situatie scheppen waar de fiets voorrang krijgt. Een kinderhand is gauw gevuld.
Merk op dat "fietsers hebben voorrang" iets anders is dan "fiets heeft rechts voorrang." Dus wat de fietsersbond exact vraagt, "rechts voorrang voor fietsers" is voor 0% ingewilligd.
Maar dat heeft niemand in de gaten. Ook de fietsersbond niet. Waar blijft ons IQ?

De heer X

Opleiding:
- MTS verkeer.
- Filosofie van techniek
En waarschijnlijk meer opleidingen.
Hij is nu directeur van een exameninstituut en vervult dus een belangrijke functie.
Hij is te jong om de gebeurtenissen om Stichting Links Voorrang bewust beleefd te hebben.
Hij is evenals de grote massa onbewust geïndoctrineerd met Rechts Voorrang.

Wij, Heer X. en ik, hadden een normale conversatie op 12 augustus 2011.
Toen ik over mijn herinneringen aan Links Voorrang begon viel hij stil. Ik noemde het optreden van Professor Belinfante onverantwoordelijk. Na een denkpauze reageerde hij: "Als iemand dan een andere mening heeft?"
Hoe kan iemand nou een mening hebben over een exact probleem? Daar is geen ruimte voor meningen. Als het bewijs nog niet geleverd is kan er hoogstens een stelling geponeerd worden die dan aan wetenschappers om te bewijzen wordt voorgelegd.
Meningen horen in exacte vakken niet thuis, ze zijn hoofdbestanddeel van A-vakken. Waar men het zelden met elkaar eens is. En waar ene Stapel kan frauderen.
Hij (Belinfante) heeft verzuimd zich te verdiepen in de kwestie. Als hij die niet doorziet dan past stilzwijgen over dat onderwerp.

Als De heer X een kritische geest geweest zou zijn dan zou hij nooit zoveel bereikt hebben in zijn loopbaan. Hij zou al in zijn MTS-studie problemen gekregen hebben.

Rotondes

Verkeer op de rotondes krijgt voorrang. Dat is dus Links Voorrang. Afslaand verkeer wordt niet meer als zodanig herkend en krijgt dus ook Links Voorrang. De foute regel dat doorgaand verkeer voorrang heeft is tersluiks weggemoffeld.

Verkeersdeskundigen

Onze verkeersdeskundigen zijn niet in staat de stelling van Pythagoras te bewijzen. Dat kost de maatschappij veel geld.
Een aankomend verkeersdeskundige moet bij zijn sollicitatie niet over links voorrang praten. Doet hij dat wel, dan moet hij ander werk zoeken.
Eenmaal in functie moet de goeie man 1000 keer haaientanden tekenen en daarbij vooral niet denken dat dat bij Links Voorrang niet nodig geweest zou zijn.
Dat moet hij verdringen, wat volgens Freud ongezond is. Of hij begrijpt het helemaal niet.
Verkeersdeskundigen zijn stakkers, ze mogen niet nadenken.

Verkeersdeskundigen, vervolg

Voor een sollicitant verkeersdeskundige moet in de eisen opgenomen worden dat hij bij zijn sollicitatie een bewijs voor de stelling van Pythagoras moet opschrijven.
Kan hij dat niet, dan wordt hij niet aangenomen.
Zo wordt voorkomen dat exacte problemen door A-mensen worden behandeld en niet opgelost.

Tenslotte. Doel van dit boekje.

Het doel van dit boekje is dat de regel "verkeer van rechts gaat voor" opgeheven wordt. De minister moet daartoe het initiatief nemen.
Alle kamerleden en de minster president, de ministers en staatsecretarissen zullen mijn boekje ontvangen zodat ze zich op de discussies kunnen voorbereiden.
Het onderwerp moet op de agenda komen.
Mochten er nog kamerleden of bewindslieden zijn die alsnog twijfelen, dan zal ik hun met mijn modelkruispunt en de autootjes bezoeken om samen enkele parktijksituaties na te spelen in een soort rollenspel, eenmaal met rechts voorrang een maal met links voorrang en de voor-en nadelen scoren. Dus ik houd me aanbevolen voor twijfelaars.

Proeven met links voorrang tijdens werkzaamheden. Gratis

Proeven zijn in 1966 en 1967 in Den Helder en in Apeldoorn met goed gevolg genomen.
Waar er tegenwoordig wegens werkzaamheden geel knipperlicht is zien we ook spontane proeven met links voorrang. Iedereen doet het goed, zoals ik zelf heb gezien in Oosterbeek op de vijfsprong, Utrechtseweg OW en WO, Schelmseweg, Reuvensweg en Julianaweg en in Velp op de kruising Arnhemse Straatweg, Nordlaan, Hoofdstraat en Daalhuizerweg.
Dus proeven met Links Voorrang worden geregeld gezien als er aan de verkeerslichten gewerkt wordt. U hoeft ze alleen nog maar te formaliseren. Met misschien enkele aanpassingen: Zet de haaientanden consequent volgens links voorrang (voor het geval dat ze niet nu al goed staan.) Sluit eventuele tweerichtingen fietspaden en voetpaden voor de helft af.
In principe is dat al voldoende. Voor de veiligheid plaatst men er borden met de tekst: Geef links voorrang ook aan afbuigend verkeer en voetgangers. Omschakelen zal geen problemen geven.

Andere landen

Het is soms nuttig om te kijken hoe andere landen het geregeld hebben.
Echter, laat U zich niet van de wijs brengen.
In alle landen is er een A-B-problematiek. En in alle talen heb je een leuke allitteratie beschikbaar om een wet op te baseren.
Het is beter zelf verstand te gebruiken dan overal te gaan kijken.

Schema Links Voorrang

Links voorrang moet genoemd worden. Geen voorrang is op zich een goede keuze, maar leidt tot regeling per kruispunt en dat is klote. De een heeft voorrang, de ander helemaal niet. Verkeersintensiteit wisselt. Veel te veel borden. Bij LV kunnen alle borden weg. Groentijd, nietgroentijd, geeltijd, ontruimingstijden. afslaand verkeer. Regeling per kruispunt is een slechte kreet. Werk hebben en werk houden. Principe. Uit de vier richtingen moet iedereen de halve voorrang verlenen. Namelijk Links Voorrang. Als hij tot midden van de weg gevorderd is zal hij links voorrang genieten. Dus de halve voorrang.
- Eerst voorrang verlenen
- daarna voorrang ontvangen als hij midden op de weg gekomen is.Giel Smeets


1 nov1 dec1 jan1 feb1 mrt1 apr1 mei1 jun1 jul1 aug1 sep1 okt1 nov1 dec1 jan1 feb1 mrt1 apr1 mei1 jun1 jul1 aug1 sep1 okt30sepdatum
1172 1183 1192 1217 1246 1304 1332 1374 1400 1439 1477 1530 1583 1628 1668 1701 1734 1760 1781 1804 1828 1848 1875 1899 2129 tellerstand op datum
0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 gem per dag over jaar
0,3 0,4 0,3 0,8 1,0 1,9 0,9 1,4 0,9 1,3 1,2 1,8 1,7 1,5 1,3 1,1 1,1 1,3 0,9 0,7 0,8 0,6 0,9 0,8 gem per dag over mnd

Amateurscience
cnvc, The Center for Nonviolent Communication
Tellerstand op 04 08 2017 2644.
13 mei verzoek verslagen Vaste commissie voor Verkeer in de jaren 1965 en 1966. U kunt deze verslagen echter zelf raadplegen op de site van Staten Generaal Digitaal.nl Als u zoekt op vergaderjaar van 1964-1965 tot 1966-1967 en op woorden “vaste commissie voor verkeer” (incl. de aanhalingstekens!) vindt u 156 resultaten (niet allemaal relevant). U kunt de vergaderverslagen hiertussen herkennen aan de koptekst “Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV”. http://www.statengeneraaldigitaal.nl/uitgebreidzoeken/zoekresultaten?kamer=&zoekwoorden=%22vaste+commissie+voor+verkeer%22&kamer%5B%5D=Tweede+Kamer&kamer%5B%5D=UCV%2FOCV&vergaderjaar%5Bvan%5D=1964+-+1965&vergaderjaar%5Btot%5D=1966+-+1967&documentType=Alle+document+types&kamerverslagen%5Bdatum%5D%5Bvan%5D%5B%5D=&kamerverslagen%5Bdatum%5D%5Bvan%5D%5B%5D=&kamerverslagen%5Bdatum%5D%5Bvan%5D%5B%5D=&kamerverslagen%5Bdatum%5D%5Btot%5D%5B%5D=&kamerverslagen%5Bdatum%5D%5Btot%5D%5B%5D=&kamerverslagen%5Bdatum%5D%5Btot%5D%5B%5D=&kamerverslagen%5Bpaginas%5D%5Bvan%5D=&kamerverslagen%5Bpaginas%5D%5Btot%5D=&kamerverslagen%5BbesprokenKamerstukken%5D=&kamerverslagen%5Bsprekers%5D%5B%5D=&kamerstukken%5Btitel%5D=&kamerstukken%5Bkamerstuknummer%5D=&kamerstukken%5Bondernummer%5D=&kamerstukken%5Brijkswetnummer%5D=&kamerstukken%5BsoortDocument%5D=&kamerstukken%5Bdatum%5D%5Bvan%5D%5B%5D=&kamerstukken%5Bdatum%5D%5Bvan%5D%5B%5D=&kamerstukken%5Bdatum%5D%5Bvan%5D%5B%5D=&kamerstukken%5Bdatum%5D%5Btot%5D%5B%5D=&kamerstukken%5Bdatum%5D%5Btot%5D%5B%5D=&kamerstukken%5Bdatum%5D%5Btot%5D%5B%5D=&kamerstukken%5Bondertekening%5D=&kamervragen%5Bonderwerp%5D=&kamervragen%5Bkamervraagnummer%5D=&kamervragen%5Bvraagsteller%5D=&kamervragen%5BdatumVraag%5D%5Bvan%5D%5B%5D=&kamervragen%5BdatumVraag%5D%5Bvan%5D%5B%5D=&kamervragen%5BdatumVraag%5D%5Bvan%5D%5B%5D=&kamervragen%5BdatumVraag%5D%5Btot%5D%5B%5D=&kamervragen%5BdatumVraag%5D%5Btot%5D%5B%5D=&kamervragen%5BdatumVraag%5D%5Btot%5D%5B%5D=&kamervragen%5Bbeantwoorder%5D=&kamervragen%5BdatumAntwoord%5D%5Bvan%5D%5B%5D=&kamervragen%5BdatumAntwoord%5D%5Bvan%5D%5B%5D=&kamervragen%5BdatumAntwoord%5D%5Bvan%5D%5B%5D=&kamervragen%5BdatumAntwoord%5D%5Btot%5D%5B%5D=&kamervragen%5BdatumAntwoord%5D%5Btot%5D%5B%5D=&kamervragen%5BdatumAntwoord%5D%5Btot%5D%5B%5D=&kamervragen%5Bpaginas%5D%5Bvan%5D=&kamervragen%5Bpaginas%5D%5Btot%5D= Liesbeth Prins Centraal Informatiepunt (CIP) Tweede Kamer der Staten-Generaal T 070-3183000 | F 070-3185606 | E cip-intern@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl Postbus 30804, 2500 GV Den Haag ------------------------------------------------------------------------------------------------------ U kunt parlementaire stukken (vanaf 1995) zelf vinden via de website Officiële bekendmakingen van Overheid.nl. Met behulp van het uitgebreide zoekformulier kunt u zoeken naar specifieke documenten. De diverse zoekopties zijn beschreven in de helptekst. Oudere parlementaire stukken tot 1995) kunt u vinden via de website Staten-Generaal Digitaal. Artikelen uit LexisNexis en dag- en weekbladen zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. ------------------ tot hier We hebben uw verzoek ontvangen om de verslagen in te zien van de vergaderingen van de Vaste commissie voor Verkeer in de jaren 1965 en 1966. U kunt deze verslagen echter zelf raadplegen op de site van Staten Generaal Digitaal.nl Als u zoekt op vergaderjaar van 1964-1965 tot 1966-1967 en op woorden “vaste commissie voor verkeer” (incl. de aanhalingstekens!) vindt u 156 resultaten (niet allemaal relevant). U kunt de vergaderverslagen hiertussen herkennen aan de koptekst “Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV”. Ik hoop dat u hiermee uit de voeten kunt. Met vriendelijke groet, Liesbeth Prins Centraal Informatiepunt (CIP) Tweede Kamer der Staten-Generaal T 070-3183000 | F 070-3185606 | E cip-intern@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl Postbus 30804, 2500 GV Den Haag --------------
Opmaak in Word, A5, marge 2,5. schreefletter 12. min. 50 pagina's